عجبا

کتابخونه بودم
یهو همه رفتن تو گوشیاشون و ولوله شد
در اومدن از گوشیا و سر و صدا شد
[تعطیله
تعطیل نیست
فقط یونی و...]
در عرض پنج دقیقه همه جمع کردن رفتن!
خالیه خالی شد فضا...
پ.ن:تسلیت میگم:(
  • يكشنبه ۱۹ دی ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan