رستـــــــــــآکــــــــــ

روزی درختـــــــــ تنومندیــــــــــ خواهم شد

رستـــــــــــآکــــــــــ

روزی درختـــــــــ تنومندیــــــــــ خواهم شد

پیام های کوتاه
محبوب ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چالش» ثبت شده است

پیاده نوشت(تد بترک:))

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ

ق.ن:لازم الذکر است که متن در نوت گوشیم نوشته شده و سپس به همان صورت با غلط های املایی و تایپی منتشر میشود!

باشد که جذابیتش سبب رستگاریتان شود:|الخصوص تد:|||

این پست صرفا جهت به چلش کشیده شدن توسط تد است و دیگر هیچ!


خب از مدرسه میزنم بیرونو نور گوشیمو زیاد میکنم و فرو میروم در گوشی:)

هیچ جارو نمیبینم و همین الان سرگیجه گرفتم:) خدا لهت نکناد تد:))

برعکس تصور گسسته خوب بود.. فراتر از خوب حتی... و بعد از امتحان پتانسیل بغل کردن و متچیدن ستاد را داشتم! 

صبر کنید از خیابان رد شوم

.

.

.

.

آخ پام این چاله کی در اومده اینجا!

.

.

.

-رستاک کجایی؟؟

بعلت سر در گوشیبان(بر وزن گریبان) فرو بردم و سرعتم کمه از بچه ها پنج شیش هفت متری عقب افتادم!

.

.

-اون ادمه؟

+دنه سگه!

خب رسیدم انور خیابان!

چه قد کارگر سبز!

- رستاک جان خدافظ!

فقط دست تکان میدهم برایش!

من: اه از اینجا نمیشه رد شد!

+چرا ؟

من: کوده چون!

-اه بعدی ادبیاته! یادم میره جوابشو بدم تند تند مکالماتمو تایپ میکنم!

-هی رستاک! 

اگه دوستم دستمو نکشیده بود صاف تو دیوار بودم!

از دوسته دیگم جدا میشم 

به راهم ادامه میدم!

اه تد له نشوی الهی !

یک جای مسیر را زیادی رفتم و باید برگردم:|

دوه(اوه) کود! هه ی جدولهای وسطه خیالونوو (خیابونو)کود کاری کرند(کردن)!

اخ اخ پام به شانگ(شلنگ) گیر کرد...

_رستاک رستاک! مهندس!

اه مزاحم باز رسید به من اصن موجودی اجنتناب (اجتناب) ناپذیره

میبینه سرم تو گوشیه ساکت میشه! خیرت دهاد خدا تد!

گوشیم داره خاموش میشه صفحش تاریکه و دصن(اصن) نمیدونم دارمچی تاپ میکنم 

قصد دارم با تتمام(تمام) غلاط(غلط) املیی هام(املایی هام) منتزش(منشرش) کنم تا یگ پشت(پست ).املا(کاملا) طبیعی شد(شه)!

گر ن(گردن) درد گرفتم

دارم میرسم دیگر

باز هم بوی کود

.

.

.

.

.

 خب از خیابال(خیابان) رد شدم!

چقد ماشین دارد اسن(این) شهر خب!

و چقد راه کش اومده امروز...

چقد دارم تو دلم به تد نژا(سزا) مویم(میگم):دی

اوه وایستید تیپم داغان شد!

چادرم ذرم(دارد) میفتد

.

.

.

.

.

.

خب درست شد!

عه ماشین استا(استاد)

این وقت روز خونست یزا(برا) ما کآس(کلاس) نمیزاره؟؟؟؟؟؟

یادم میاد چمد وقت پیش که سره همین قضیه بحث شد گفت خیالتان راحت! رستاک آمارمو واده(داره) دیگه!


اوف دارم میرسم!

کلیرم(کلیدم) پیدا نمیشدود(نمیشود)

در رو میبندم (باز میکنم البته:دی)و میرم تو خونه!

این بود پییدا (پیاده) نوشت ما!

پ.ن:کلمات داخل متن هنگام باز نویسی اضافه شده تا بفهمید!

پ.ن.ت:ببخشید طولانی شد!

پ.ن.ت.ت:صبح حدود ساعت ده نوشتمش تو راه ولی الان وقت کردم بزارمش! بازم شرمنده!

دعوت میشود از جولیک،آقاگل(بدون فاصله بین اقا و گل) ،دکتر سین و هر کس دلش خواست!
  • رستاک :)